از شهر سوخته چه می دانید؟

شهر سوخته شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و  بلوچستان واقع شده است. این شهر ۳۲۰۰ سال

ادامه