بزودی خودروی الکتریکی بنز رونمایی می شود

با توجه به گرایش اغلب شرکت های خودرو سازی به تولید خودروهای الکتریکی شرکت با سابقه ای چون بنز آلمان

ادامه