ساختن پارچه ای که خود را ترمیم می کند + ویدیو !

محققان دانشگاه پلسینوانیا با دندان حلقه ماهی مرکب نوعی پارچه ساختند که باعث ترمیم مسنوجات توسط خود می شود .

ادامه