فورد برای ماشین های خودران در تکنولوژی هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند!

شرکت فورد یک شرکت خودرو سازی قدیمی می باشد که تاکنون خودرو های پر مخاطبی را وارد بازار کرده است

ادامه