مرسدس بنز قصد ساخت ۴ خودرو الکتریکی را دارد !

زمانی که حرف از خوردرو های الکتریکی پیش می آید معمولا شرکتی مانند تسلا به ذهن ما می رسد ولی

ادامه