اپل فعالیت خود را در زمینه هوش مصنوعی بالا برده است !

آیا اپل نقشه بزرگتری برای هوش مصنوعی دارد ؟ می دانیم که شرکت های دیگر در حوزه تکنولوژی و رقبای

ادامه